Friday, March 25, 2011

Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vàng im ngọn lá ngô đồng thiên thu

Phan Nguyên vu par Ðinh Cường

Rythme et Impulsion vidéo

*

Có một đức tinh rất đáng khâm phục ở các nhà họa sĩ trừu tượng cũng giống như ở các nhà toán học hiện đại, là khi thấy rằng người khác càng không hiểu được mình thì họ càng lấy làm sung sướng.
Phan Nguyên là một họa sĩ trừu tượng đích thực, tài năng, khó hiểu, nhưng cuối cùng lại tạo nên một thế giới lộng lẫy; và quan trọng nhất đối với tôi, là tuồng như tôi có thể nhận được thông điệp của họa sĩ, dù tôi không diễn đạt ra được với người khác.
 Có lẽ đúng, hội hạo trừu tượng rất gần với Thiền, tranh Phan Nguyên là những công án mà tôi tìm cách giải mã bằng tất cả căn duyên của tôi. 


*


Thôi em cảm tạ con người
Đau thương đã ghét
giữa đời vắng không
Đêm qua rơi xuống cội lòng
vàng im ngọn lá ngô đồng thiên thu...


                                          Hoàng Phủ Ngọc Tường                           
     Paris 26/07/1997